Vítej

Březen 2010

Přesun..

13. března 2010 v 17:10
Řekla sem si lidičky ze udelam presun blogu...
Tento blog je celý domotany atd.. tak ho presouvam
na inej...


Tak esik chcete mi pomoc budu moc ráda..
Pá pá

Reining

13. března 2010 v 16:55 →Koně
Reining[1][2] je jedna z nejdůležitějších disciplín westernového stylu ježdění na koni. Často je popisován jako westernová forma drezury, protože pro správné provedení úlohy je zapotřebí dokonalý soulad jezdce s koněm, který se musí nechat ochotně vést téměř neznatelnými pobídkami. Úkolem jezdce je předvést s koněm zadanou úlohou složenou z kruhů, přeskoků, spinů, stopů, rollbacků, couvání a prodlev. Reining je velmi dynamická disciplína plná cvalu, rychlost však musí být pod dokonalou kontrolou a nesmí být na úkor přesnosti.

Prvky

 • Sliding stop: Sliding stop je asi nejtypičtější reiningový prvek, kdy kůň přejde z plného trysku do zastavení. Tomuto cviku předchází takzvaný rundown, kdy kůň postupně a plynule zrychluje na rovné čáře, až do započetí samotného stopu. Ve stopu by kůň měl ohnout záda a sklouznout se na podsazených zadních nohách, zatím co přední doklusávají. Hodnotí se zejména plynulost zrychlení na rundownu, ochota koně zastavit, rovnost a plynulost sklouznutí. Sliding stop se provádí v kombinaci s dalšími cviky, celkově jsou za manévry spojené s tímto prvkem udíleny tři známky.
 • Rollback: Rollback se provádí po sliding stopu. Jakmile se kůň zastaví, provede obrat o 180°, ze kterého rovnou naskočí do cvalu. V úloze musí být jeden rollback na pravou a jeden na levou stranu. Hodnotí se zejména ochota, plynulost, přesnost otočky a okamžité nacválání. Za trojici rundown - stop - rollback se udílí jedna známka.
 • Couvání: Couvání se rovněž provádí po sliding stopu. Kůň musí na minimální pobídku ochotně zacouvat minimálně 3 metry. Hodnotí se zejména ochota, přímost a rychlost couvání. Trojice rundown - stop - couvání bývá opět hodnocena jednou známkou.
 • Spiny: Jeden spin je otáčka o 360° okolo nehybné vnitřní zadní nohy, přední nohy by se měly pohybovat v klusovém tempu po kruhové dráze. V reiningové úloze se provádí 4 tyto otočky plynule za sebou, je kladen velký důraz na přesné zastavení. Vyšší rychlost zvyšuje náročnost cviku a při korektním provedení znamená i lepší hodnocení. Spiny doleva jsou známkovány odděleně od spinů doprava, což znamená zisk dvou známek.
 • Kruhy: Kruhy tvoří největší část reiningové úlohy. Klasická úloha se skládá ze tří kruhů na levou ruku a tří na pravou. Na každou ruku se provádí dva velké rychlé kruhy a jeden malý pomalý v zadaném pořadí. Všechny odchylky od kruhové dráhy jsou penalizovány, zejména je kladen důraz na projíždění přesným středem arény. Dále se hodnotí plynulá a ochotná výrazná změna rychlosti, takzvaná speed control. Kruhy na levou ruku jsou hodnoceny odděleně od kruhů na pravou, dvojice tak získá dvě známky.
 • Přeskoky: V rámci práce na kruzích obsahuje každá reiningová úloha i přeskok z levého cvalu do pravého a naopak. Přeskok musí být proveden bez přerušení cvalu v rámci jednoho skoku a v přesně definovaném místě. Důraz je také kladen na ochotu a plynulost přeskoků. Za špatný přeskok a po něm následující kontracval nebo křižování lze ve spojení s kruhy nasbírat velmi rychle značné penalty. Hodnocení bývá započteno ve známce za kruhy, nebo se hodnotí projetí osmičkové trajektorie jako jeden prvek.
 • Prodleva: V úloze bývá předepsáno několik prodlev, kdy musí kůň demonstrovat, že dokáže klidně a vyrovnaně stát a čekat na pobídky jezdce. Většinou bývají předepsány mezi jednotlivými prvky, závěrečná prodleva značí ukončení úlohy. Hodnocení těchto prvků bývá započteno do následujícího manévru.
 • Chůze do kolbiště: Některé úlohy začínají rovnou cvalem do arény, jindy je nutno dojít na střed krokem nebo klusem. Ve středu arény pak jezdec musí před další prací zastavit nebo přejít do kroku. Již při chůzi na střed je dvojice hodnocena v rámci prvního manévru, hodnotí se zejména klid koně a uvolněnost.

Hodnocení

Každá dvojice vstupuje do kolbiště se 70 body, které reprezentují korektně zajetou jízdu. Úloha je rozdělena na 7 až 8 manévrů, za každý z nich pak rozhodčí přidělí dvojici známku vyjádřenou body od -1,5 do 1,5 s půlbodovým dělením. -1,5 znamená extrémně špatné provedení, 1,5 je excelentní výkon. Navíc mohou být rozhodčími kdykoli uděleny penalizace za závažné prohřešky a odchylky od úlohy. Skóre nad 70 bodů jsou vidět spíše na mezinárodní úrovni.
Mezi chyby snižující hodnocení manévrů patří například:
 • nadměrné otvírání huby koně, žvýkání, házení hlavou
 • předvídání pomůcek
 • nedostatek plynulosti, přesnosti a přímosti, zakopnutí
 • příliš výrazné pomůcky, ztráta třmenu

Penalizace

 • Diskvalifikace: Chyby, které vedou k diskvalifikaci (no score):
  • zneužívání nebo týrání koně
  • použití zakázané výstroje (například nelegální uždění, vyvazování, bič)
  • použití jakýchkoli prostředků omezujících přirozený pohyb ocasu koně
  • nepředvedení koně ke kontrole po skončení úlohy
  • nevhodné chování soutěžícího
 • Nulové hodnocení: Chyby, které vedou k nulovému skóre (zero score). Na rozdíl od diskvalifikace může jezdec s nulovým skóre postoupit do dalšího kola vícekolové soutěže.
  • špatné držení otěží
  • použití romalu nedovoleným způsobem
  • nedokončení úlohy jak je předepsána, provedení manévru jinak než je předepsaný, vložení manévru navíc (včetně přetočení spinu o víc jak 90° nebo couvání víc jak dva kroky mimo předepsané místo)
  • závada výstroje nedovolující dokončit úlohu
  • odmítnutí poslušnosti koně
  • klus víc než 1/2 kruhu nebo 1/2 délky arény
  • pád koně nebo jezdce
 • Penalizace 5 bodů
  • použití ostruh před obřišníkem
  • použití ruky k postrašení nebo pochválení koně
  • držení se sedla
  • neposlušnost koně včetně kopání, kousání, vyhazování a vzpínání
 • Penalizace 2 body
  • přerušení chodu
  • zamrznutí v průběhu spinu nebo rollbacku
  • nezastavení nebo nepřejití do kroku před zahájením cvalu
  • pokud kůň začne stop před značkou
 • Penalizace 1 bod
  • 1 bod za každou započatou čtvrtinu kruhu při křižování nebo kontracvalu
  • přetočení nebo nedotočení spinu o víc jak 1/8, ale méně než 1/4
 • Penalizace 1/2 bodu
  • rozložený přeskok
  • klus před nacváláním na kruh nebo po rollbacku do 2 kroků
  • přetočení nebo nedotočení spinu do 1/8
  • nedodržení předepsané vzdálenosti od hrazení při stopu nebo rollbacku
Mnohé organizace vydávají svá vlastní pravidla[3][4][5], ty jsou však většinou odvozena z pravidel NRHA[6] a odchylují se jen minimálně.