Vítej

Prosinec 2008


Petice na záchranu týraných zvířat !!!!

22. prosince 2008 v 18:01 →Petice
POMOZTE!!!
Prosím, podepiš tuto petici a přispěj tím k záchraně týraných zvířat!!!
Potřebujeme minimálně 10 000 000 podpisů!!!
I váš podpis může rozhodnout a zachránit miliony živých tvorů!!!
Obrazek
V den,kdy sněmovna o týraných zvířatech rozhodovala před ministerstvem průmyslu protestovali příznivci organizace ,,Svoboda zvířat"
POMOZTE I VY PROSÍM!
NEDĚLEJTE VŠECHNO JEN PRO SEBE!!
DĚLEJTE NĚCO I PRO ZVÍŘATA!!!
To, že jsou zvířata živé bytosti schopné pociťovat bolest a utrpení, jakoby nikdo nevěděl. Jakoby v 21. století naše "vyspělá civilizace" ve vztahu ke zvířatům zůstala stát uprostřed středověku.
INFORMACE
O TRANSPORTECH KONÍ
Každým rokem je z Polska vyvezeno asi 30 000 koní do Itálie na jatka. Hladoví, žízniví a vyděšení jedou až pět dní. Jejich cesta představuje jeden z nejkrutějších a nejmáně kontrolovaných způsobů transportu živých zvířat.

Utrpení koní
Polsko je největším vývozcem koní na maso. 90% z nich je transportováno do Itálie, zbytek do Francie a Belgie. Koně podstupují velmi dlouhá cesty trvající až 95 hodin a vedoucí přes 6 zemí. Mezi nimi je taká česká republika. Evropská organizace na ochranu zvířat monitorovaly tyto transporty a zdokumentovali neuvěřitelná utrpení koní a porušování mnoha předpisů. Koně jsou natlačeni těsně na sebe, jsou používány nevhodná a zastaralá kamiony, přestávky určená k napájení, krmení a odpočinku jsou buï naprosto ignorovány nebo hrubě podceňovány.

Některá zvířata stráví celou cestu bez odpočinku, vody a krmení. řidičům je přikázáno koně nenapájet, protože konzumenti chtějí "nenasáklá maso". Vědecká důkazy dokládají, že pouhých 24 hodin cesty při zajištění dobrých podmínek představuje i pro zdraváho koně velký problám. Koně jsou navíc často nemocní nebo staří a podmínky rozhodně nejsou optimální. Mezi nejčastější zdravotní problámy, kterými koně na cestě trpí, patří zápal plic, plicní infekce, salmonela, zvýšená činnost srdce a žaludeční vředy. Mnoho koní během transportu ztratí rovnováhu a spadnou. Pak mohou jen stěží vstát a jsou tak pošlapáváni a zraňováni stojícími koňmi. Zkolabovaní koně jsou na zastávkách vytaženi z kamionu nebo jsou donucováni k tomu, aby se postavili na nohy. To zahrnuje kopání, bití či použití elektřiny. Na jatkách je s koňmi opět brutálně zacházelo. Velmi často nedochází k omráčení nebo je prováděno neprofesionálně. Někdy jsou taká zvířata porážena před očima ostatních koní, čím je porušován polský zákon.

Cesta
Již na česko-polských hranicích v českám Těšíně jsou koně v žalostnám stavu, nemocní, zranění, v šoku a stresu. Z česká republiky jsou koně vezeni přes Slovensko, Maïarsko a Slovinsko. Tato velmi dlouhá cesta je vybrána ve snaze vyhnout se rakouským hranicím, kde byly zavedeny přísná kontroly znemožňující průjezd takto týraných koní. Po dosažení slovinsko-italských hranic je většina koní v naprostám vyčerpání, někteří jsou již mrtví. Na mnoho z nich ještě čeká dlouhá cesta na jih na Bari či trajektem na Sardinii.

Odkud koně pocházejí?
Většina koní je prodávána drobnými zemědělci, pro která přestali být koně lukrativní - kvůli stáří nebo nemoci. Někteří koně jsou závodní a malá část se chová speciálně na maso.

Proč?
Italští konzumenti požadují čerstvá koňská maso, polští koně jsou relativně levní a polská zákony není těžká obcházet. Nenasytná poptávka Italů má devastující účinky na celoevropskou populaci koní. Jen v Polsku se díky obchodu s koňským masem zredukoval počet koní z milionu na současných 500 000.

Zákon
Při dodržování platných polských zákonů by mohl být tento obchod okamžitě ukončen. Tyto zákony jsou ale naprosto ignorovány. To potvrzuje i Nejvyšší kontrolní úřad Polska, který taká přiznává, že potvrzení o způsobilosti koní k přepravě jsou u velká část přepravců falšovány a při transportech často dochází k porušování práv zvířat. Polská vláda ale transporty nadále toleruje, protože jsou významným zdrojem peněz do státní pokladny.

Mezinárodní kampaň Viva!Britsko-polská organizace Viva! iniciovala kampaň naláhající na vládu Polska, aby ukončila krutý obchod s koňmi. Kampaň postupně našla podporu v dalších zemích Evropy.Snaha Svobody zvířat
Prostřednictvím CEA (Czechs and English for Animals) se Svoboda zvířat v r.2003 připojila k mezinárodní kampani za zrušení transportů živých koní a převzala organizaci česká verze PETICE CESTA NA SMRT.

CEA táž iniciovala petici pro českou vládu, aby česká vláda nesouhlasila s projížděním koní přes naše území a aby zastavila obchod s jatečními koňmi taká v tuzemsku a vývozy do zahraničí.

Další informace
Všechno podstatná o největším evropskám obchodu s jatečními koňmi
Doufáme, že společně s vámi se nám podaří tyto krutá transporty zastavit.
Děkujeme za jakoukoli pomoc!
Co se týká odchytu do pastí, jsou používány způsoby, které co nejméně poškodí kožešinu. Tyto metody jsou však zároveň velmi kruté pro zvíře samo, protože většinou nezpůsobí smrt přímo, pouze zvíře zachytí. Zvíře pak
umírá postupně i několik dnů hladem či vyčerpáním, a často je následně ještě dobito lovcem. Do pastí jsou v současné době chytány zejména vzácné šelmy, a to zejména v USA, Rusku a Kanadě.
Čelisťové nášlapné pasti jsou určeny pro větší šelmy - zachycené za rozdrcenou končetinu umírají několik dnů i týdnů.
Čelisťové pasti tělové mají zvíře přímo usmrtit přeražením vazu a udušením.
Používány jsou také drátěná oka, která zvíře uškrtí nebo se mu zaříznou do těla a zvíře je následně dobito lovcem.
Lov s použitím některých typů pastí je legislativně omezen ve většině zemí Evropy. Omezen však není dovoz kožešin ze zvířat takto ulovených jinde, a proto se s jejich kožešinami setkáváme i na výrobcích v našich obchodech.
Svoboda zvířat uspořádala v oblasti informování veřejnosti také desítky informačních akcí zaměřených především na zákaznice a zákazníky obchodů a nositelky a nositele pravých kožešin.


Petice AOCA - Zachraňte žraloky v Jižní Africe

22. prosince 2008 v 17:46 →Petice
./gal/_obr_k_clankum/r2008petice1.jpg

žralok bělavý


Nedávno byli poblíž Durbanu v Jihoafrické republice zabiti rybářem 3 neagresivní žraloci tygří. Tato majestátní zvířata jsou obrovskou ekoturistickou atrakcí v oblasti a jejich vraždění se dá přirovnat k masakrování lvů - tragická ztráta respekt budícího stvoření.

Žraloci tygří mají pouze limitovanou ochranu v oblasti mořské chráněné oblasti Aliwal Shoal, kam přijíždějí potápěči z celého světa za možností potápět se s nimi. Ačkoliv rybář namítá, že žraloky ulovil mimo chráněnou oblast (ale v ten den byl viděn rybařit v rezervaci), na břeh je vyložil přímo v rezervaci, což je protizákonné. Na základě svědectví očítých svědků a veřejného pobouření, byl rybář oficálně pokutován.

Kontrola rezervace a vymahatelnost práva v Jižní Africe jsou obecně považovány za nedostatečné a je podezření, že dalších 5 žraloků tygřích bylo zabito již dříve v tomto roce. To je vážný úder, protože lokální potápěčtí operátoři identifikují za sezonu ne více než 20-30 individuálních žraloků. V návaznosti na tuto tragedii přicházejí rovněž zprávy, že se v oblasti Aliwalu snižují i stavy žraloka černocípého. Tento charismatický druh je další velkou atrakcí v oblasti, obzvláště poté, co Aliwal téměř přestal navštěvovat žralok písečný. V současnosti žralok černocípý není vůbec chráněn a to ani na území rezervace! Stejně tak jsou zde běžně komerčně loveny i další druhy, jako žralok měděný a tmavý.

Jižní Afrika je považována za Mekku potápění se žraloky a Aliwal Shoal za žraločí hotspot země. Každoročně sem přijíždějí tisíce potápěčů zažít unikátní zkušenost potápění s vrcholovými predátory oceánu. Tento ekoturistický průmysl přináší do země zisky v řádech milionů Randů a vytváří pracovní příležitosti v zemi s vysokou nezaměstnaností. Mezi druhy, které lze v oblasti spatřit patří žralok bílý, tygří, písečný, bělavý, černocípý, měděný, kladivoun bronzový, žralok velrybí a žralok šedý šestižábrý. Odhaduje se, že potápění se žraloky tygřímy vygenerovalo za rok 2007 asi 2,5mio USD, potápění v kleci s velkým bílým asi 40mio USD. Existuje studie, která tvrdí, že ekonomický roční přínos jednoho živého žraloka písečného je 7.000,-USD a tento žralok se dožívá 40 let. Během života tak může "vydělat" kolem 300.000,-USD. Pokud je tento samý žralok zavražděn a prodán na maso, činí zisk s ohledem na velikost zhruba 150,-USD. Je tudíž zcela evidentní, že socio-ekonomická hodnota živého žraloka zdaleka převažuje hodnotu žraloka mrtvého a ztráta každého druhu bude mít mnoho negativních dopadů.

Nehledě na tato fakta, z téměř 200 žraločích druhů vyskytujících se ve vodách Jižní Afriky, pouze žralok bílý, velrybí a obrovský je plně chráněn. Všechny ostatní druhy mohou být legálně loveny a vražděny. Žralok písečný, tygří a bělavý mají limitovanou ochranu v oblastech mořských rezervací. Tato limitovaná ochrana má jen malý pozitivní dopad na zvířata zvyklá migrovat a neznající hranice rezervací. Také platí, že jakákoliv ochrana je k ničemu, pokud není porušování zákona kontrolováno a trestáno.

Je známo, že žraloci hrají naprosto zásadní roli ve vyváženosti mořských ekosystémů a roste znepokojení nad příchodem nenapravitelných škod z důvodu drastických rybářských praktik. Je nanejvýš odsouzeníhodné, že tato zvířata s tak vysokou hodnotou pro ekoturismus lze stále legálně zabíjet. Jihoafrická vláda stále dluží svým občanům, světu a příštím generacím kvalitní ochranu přírodních zdrojů i podporu žraločího ekoturistického průmyslu.

Požadujeme, aby ministr životního prostředí a turismu, pan Marthinus Van Schalkwyk zajistil okamžité zlepšení ochrany následujících druhů vysoce hodnotných pro potápěčský ekoturismus tímto způsobem:

žralok tygří, písečný, bělavý a šedý šestižaberní

Absolutní zákaz rekreačního i komerčního lovu ve všech pobřežních jihoafrických vodách, každý omylem ulovený žralok musí být puštěn.

kladivoun bronzový

zákaz lovu v rezervacích

žralok černocípý, měděný a tmavý

zákaz lovu v rezervaci Aliwal Shoal

Dále požadujeme kvalitní vědecký výzkum žraločích populací, aby bylo možné kontrolovat počty žraloků, jejich nárůst či úbytek.

Lov na dlouhé šňůry nesmí být povolen v oblasti za East London z důvodu ochrany žraloků černocípých, měděných a tmavých.

Požadujeme zákaz vnadění žraloků za účelem jejich lovu a zabíjení.

Děkuji všem za Váš čas při pomoci na ochranu žraloků. Ročně je celosvětově zabito zhruba 100 milionů kusů. Potřebují pomoc doslova každého z nás.

Lesley Rochat
zakladatel AfriOceans Conservation Alliance (AOCA)

Váš hlas k této petici můžete připojit zde

Přehled těch, kteří již podepsali naleznete zde./gal/_obr_k_clankum/r2008petice2.jpg

žralok písečný./gal/_obr_k_clankum/r2008petice3.jpg

hmyz 01

21. prosince 2008 v 17:16 | maggie |  →seriál:HMYZ
Ponořte se do kouzelného světa a poznejte jejich všední dny. Setkáváme se s nimi každý den, přesto je neznáme. I oni přitom mají své sny, drobné problémy, protivníky, lásky a hlavně smysl pro humor.

článek připravila: maggie

napište do komentářů jestli mám přidávat další díly:)!nebo alespoň hlasujte v anketě !!!!!tapety na plochu pc

21. prosince 2008 v 17:10 | maggie |  →Pozadí

TučňáciVosaKočkaMýval
TučňáciVosaKočkaMýval
(1280x1024 | 1024x768)(1280x800)(1920x1080)(1920x1080)


TygrVčelaVelbloudŽirafy
TygrVčelaVelbloudŽirafy
(1920x1080)(1920x1080 | 800x600)(1920x1080)(1920x1080)


Kočičí momentekKočičí srdíčkoKočička a akvárkoKočička na piáně
Kočičí momentekKočičí srdíčkoKočička a akvárkoKočička na piáně
(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)


Labuť na jezeřeLední medvědiMedvědí rodinkaRychlý tygr
Labuť na jezeřeLední medvědiMedvědí rodinkaRychlý tygr
(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)


Vlčí západ slunceGepardKoťátkoOdpočívající lev
Vlčí západ slunceGepardKoťátkoOdpočívající lev
(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)


Přátelství nadevšeVlk u stromuŽralokChameleon
Přátelství nadevšeVlk u stromuŽralokChameleon
(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1024x768 | 800x600)(1920x1080)


JeštěrkaKočka domácíDelfínDelfíni
JeštěrkaKočka domácíDelfínDelfíni
(1920x1080)(1920x1080)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)


KachnaKočičkaLabutěLeopard
KachnaKočičkaLabutěLeopard
(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)


LiškaMedvídekMotýlOrel
LiškaMedvídekMotýlOrel
(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)


PandaPapoušciPávSova
PandaPapoušciPávSova
(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)


ZebryŽelvaSlonVlci
ZebryŽelvaSlonVlci
(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1024x768 | 800x600)


MouchaKřečekChipmunkŽába
MouchaKřečekChipmunkŽába
(1600x1200 | 1152x864 | 1024x768)(1600x1200 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 | 800x600)(1920x1080)(1920x1080)


Misky

20. prosince 2008 v 17:54 →Něco pro mazlíčky
ČÍSLO-1
ČÍSLO-2
ČÍSLO-3


ČÍSLO-4náhled
ČÍSLO 5náhled


Kačička

20. prosince 2008 v 17:47 | Lucik |  →Zamysli se
..tak si to uvědomte!!

Postýlky pro vaše miláčky

20. prosince 2008 v 17:45 →Něco pro mazlíčky


http://media.novinky.cz/026/130261-original-6ind0.jpg
http://media.novinky.cz/028/130285-original-8t2ea.jpg
Pro více pelechu klikni na
Celí článek

Uwědomte si !!!

20. prosince 2008 v 17:30 | NiNi |  →Zamysli se
hejky cu wám něco ukázat !!!!tak se jukněte


41. členka

20. prosince 2008 v 16:59 →Členové
1.Sasa
2.drsnakuv-denik.blog.cz

40. členka

20. prosince 2008 v 16:58 →Členové
1. Šmoulinka 4ever:-*
2. smoulinkaterezka.blog.cz

podepiš petici proti týrání!!!!!!!!!!!!

18. prosince 2008 v 20:17 | maggie |  →Týrání zvířat
I ty můžeš zabránit týrání tvířat, stačí jen podepsat petici (ZDE)!
Co, když zrovna tvůj podpis rozhodne zákazu týrání zvířat?
(maggie) PODEPIŠTE SE FAK SE ZAREGISTRUJTE !!!!

každý má své práva

18. prosince 2008 v 20:11 | sasa |  →Týrání zvířat
Myslím (a vým to) že každý má své práva i zvířata mají své práva.
Chtěla bych aby nikdo na světě nemohl tírat zvířatka.
Jen se na ně podívejte sou nádhernííí !!!!!!! a koukají na vás a říkají: stop tírání!!!!!

Ahojky.. Registrace..

17. prosince 2008 v 20:36 | Talismánek.. |  →Registrace
Chceš být naší členkou? Co to obnáší?..
  1. pomáháš zvířatům
  2. Na tento bloug budeš dávat články
  3. Dáváš sem a zapojuješ se jestli chceš do Petic.
  4. Bojuješ proti týrání..
Jak se mužeš přihlásit?
Jednoduše
stačí když vyplníš toto :

  1. Jméno či přezdívka
  2. Blog nebo inou internetovou stránku
  3. Proč chceš být členka
Jenom toto. A to vše počleš na email:


reknete-stop-email@seznam.cz